Enkele referenties zijn:

 

Saxenburgh Groep                  Waterschap Reest en Wieden               Veiligheidsregio fryslân (voorheen Hulpverleningsdienst)      

        Parnassia Groep           Leveste Care      Gasunie      

Maaltijdservice PLantein en Antonius Zorggroep                     Interzorg          De Leite (nu Promens Care)