Scholen hebben te weinig geld voor onderhoud

Nieuws >>

Als op 1 januari de taak en de kosten voor het onderhoud aan school-
gebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen,
dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het
landelijke benchmarkonderzoek dat Kenniscentrum ICSadviseurs
heeft uitgevoerd naar de onderhoudslasten van 215 basisscholen,
die qua omvang en spreiding een representatief beeld geven.

Schoolbesturen zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het totale
onderhoud en aanpassingen aan hun schoolgebouwen. Voor het
merendeel van de schoolbesturen geldt dat zij structureel te weinig
vergoeding zullen ontvangen voor de uitvoering van het reguliere
onderhoud. Het Benchmarkonderzoek ‘Onderhoudslasten in het
primair onderwijs’ laat duidelijk zien waar de grote knelpunten

zitten en welke lessen kunnen worden getrokken.

De aanstaande overheveling van de verantwoordelijkheid voor het
zogenaamde buitenonderhoud en aanpassingen in het primair
onderwijs komt landelijk op een spannend moment. De kwaliteit
van veel schoolgebouwen laat te wensen over, er is sprake van
krimp en leegstand en er vindt een aanzienlijke verschuiving plaats
binnen de budgetten van gemeenten en schoolbesturen. Het
onderhoud aan schoolgebouwen komt daarmee onder druk te staan.

Bron: weekbladfacilitair.nl

Laatst vernieuwd: Oct 15 2014 om 8:41 AM

Terug