Internationale richtlijn bij outsourcing

Nieuws >>

Onlangs is ISO 37500:2014 ‘Richtlijn bij outsourcing’ verschenen. Deze richtlijn
behandelt de 
belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing.
De richtlijn is toepasbaar 
voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en
biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze
te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de 
hele contractperiode.

De norm geeft richtlijnen voor het maken van:
♦ goede samenwerkingsafspraken die voordelen opleveren voor zowel de klant als de
   leverancier;

♦ weloverwogen strategische keuzes voor outsourcing;
♦ identificeren van de risico’s die bij outsourcing een rol kunnen spelen;
♦ flexibele outsourcingafspraken om aan veranderende business eisen te kunnen voldoen;
♦ goed ‘governance’ van outsourcing ten voordele van zowel de klant als de leverancier.

Bron: www.nen.nl
lees het artikel

Laatst vernieuwd: Nov 26 2014 om 9:03 AM

Terug