Facilitaire kosten per student weer omhoog

Nieuws >>

Uit de recente NFC Index Onderwijs blijkt dat de facilitaire kosten die gemaakt worden voor de nederlandse student in het afgelopen jaar met bijna 2,5% zijn gestegen. De kosten stegen naar € 1.556 per student.
Voor het vierde jaar op rij werd de NFC In­dex ONDERWIJS samengesteld. De resul­taten worden verkregen door gegevens van 48 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van 838.395 en een totaal oppervlakte van 7530.308 m2 naast elkaar te leggen. De data van drie typen onderwijs­instellingen ROC/AOC, hbo en universitei­ten zijn daarvoor samengevoegd. Sinds 2010 laat de index een stijgende trend zien. Ten opzichte van 2012 neemt de stijging minder snel toe (van 8% in 2012 naar 2,4% in 2013). Dit wordt mede veroorzaakt door een daling van het aantal vierkante meters per student met 4%. Over de sectoren is nog steeds een toename in de kosten voor huisvesting te zien.

De kos­ten voor diensten en middelen zijn het afgelopen jaar op een zelfde niveau gebleven terwijl de kosten van facility management met 5,1% zijn gestegen.
In 2012 werd een sterke stijging gecon­stateerd van het aantal m2 per student als direct gevolg van de daling van het aantal studenten per onderwijsinstelling. In 2013 nam de gemiddelde omvang van de deelne­mende onderwijsinstellingen in m2 af. 
De huisvestingskosten laten ook dit jaar weer een geringe toename zien. Vervan­gen van oude gebouwen door efficiëntere nieuwbouw en clustering van locaties zorgen voor een verschuiving in de kos­ten.

bron:  NR 425 - 2014 WEEKBLAD FACILITAIR

 

Laatst vernieuwd: Oct 10 2014 om 8:53 AM

Terug