Energielebel bij verkoop woning verplicht

Nieuws >>

Met ingang van 1 januari 2015 moeten huiseigenaren die hun huis verkopen of
verhuren een nieuw energielabel regelen. Doen ze dat niet, dan meoten ze boete
van maximaal € 405,- betalen. Het label geeft aan hoe zuinig het huis is met gas,
elektriciteit en warmte. Er bestond al een energielabel en dat was ook verplicht,
maar verkopers en kopers zagen daar vaak in onderling overleg van af.

In januari en februari krijgen alle ongeveer vijf miljoen particuliere huiseigenaren 
gratis een voorlopig energielabel thuisgestuurd van het ministerie van Blok. Dat
geeft nu al globaal aan hoe het met hun huis is gesteld wat betreft energieverbruik.
Deze schatting is gebaseerd op gegevens uit het kadaster en van vergelijkbare
huizen.
 De eigenaren kunnen dit certificaat via internet aanvullen met actuele
gegevens over bijvoorbeeld dubbel glas, isolatie of een nieuwe ketel. Dat kunnen
ze digitaal doorgeven aan een erkend deskundige, zoals een energiedeskundige
of een makelaar die daarvoor een speciale opleiding heeft gevolgd. Dat is
eenvoudiger en het scheelt in de prijs. Het definitieve label zal enkele tientjes
gaan kosten. 

Als eigenaren geen definitief label willen, hoeven ze dat niet te doen. Het is alleen
verplicht als er een nieuwe bewoner in komt. 
De wet van Blok is in januari ingegaan,
zodat vanaf nu ook de boete geldt. Het nieuwe label vloeit voort uit het energie-
akkoord dat het kabinet in 2013 sloot met onder meer milieuorganisaties.

Bron: Bouwformatie

Laatst vernieuwd: Jan 08 2015 om 10:47 AM

Terug