Op facilitair vlak adviseert en begeleidt ProFundus bedrijven en organisaties.
Objectief en functioneel analyseren wij de huidige facilitaire processen en
diensten, beschrijven deze en brengen waar nodig verbeteringen aan.
Met onze jarenlange ervaring in facilitair management bieden wij praktische hulpmiddelen en begeleiding op maat. Zowel in de zorg, de overheid,
het onderwijs als het MKB. U optimaliseert uw facilitaire dienst met behulp
van onze professionele en kritische insteek.

ProFundus adviseert bij:
♦ het optimaliseren van facilitaire processen. 
♦ de efficiencyverbetering van de facilitaire afdeling.
♦ het verbeteren van de gecoördineerde aanpak.
♦ de kwaliteitsverbetering van de facilitaire diensten

ProFundus biedt ondersteuning en begeleiding bij: 
♦ klanttevredenheidsonderzoeken. 
♦ een nieuwe opzet van (inkoop)processen. 
♦ benchmarking.

Wilt u eens sparren over uw facilitaire mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvend advies.